Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω:

ή

  • Κεντρικό γραφείο του  QLS: Τηλ.: 210 6929463 email: qls@qls.gr

ή

  • Τον Διευθυντή Εξετάσεων του QLS

Μιχάλη Ανετόπουλο: Τηλ.: 24210 21441 email: br-link@otenet.gr